fredag 24. august 2012

Back to school...Ettersom det er 17 år siden jeg var i Chile sist, og også en del år siden jeg avla min siste spanskeksamen, så har jeg valgt å ta et forberedende språkkurs nå før jeg starter mine studier ved La Universidad de Chile. Kurset er i form av intensiv gruppeundervisning og består av én del grammatikk og én del konversasjon. Til tross for at nivået er varierende og at de fleste elevene er rundt videregående skole-alder, i motsetning til meg som altså har rukket å bli 35 år, så føler jeg absolutt at jeg har mye igjen for å delta på dette kurset.

Først og fremst får jeg praktisert spansken og kommet litt på gli. Det var absolutt nødvendig - det var litt stotring i starten. Heldigvis kom jeg ganske raskt inn i tralten, så nå flyter språket greit. Det var heller ikke så dumt med litt terping på grammatikk! Må innrømme at en del hadde gått i glemmeboka!

I tillegg til det språklige utbytte, har jeg kulturelt og interessemessig utbytte av konversasjonstimene. Samtaleemnene er varierte og det er ofte aktuelle saker av forskjellig karakter som diskuteres - nyheter og hendelser, kulturelle rariteter og motsetninger, musikk, politikk, litteratur, samfunnsspørsmål osv. Til tross for at man ikke kommer inn i de dypeste diskusjonene, så er dette gode muligheter for å stille spørsmål til ting jeg selv har lagt merke til etter den første tiden her, samtidig som de funker som en slags innfallsport til interessante emner jeg ønsker å lære mer om.

Denne uka har vi blant annet vært innom en tekst av Eduardo Galeano, en journalist og forfatter fra Uruguay som jeg kjenner til fra før. Han har blant annet har skrevet boka Latin-Amerikas åpne årer. Teksten heter Los Nadies og handler om de mindre heldige av oss - de som av forskjellige årsaker er tvunget til å leve på siden av våre samfunn av rikdom og muligheter. Klippet er på spansk, men det er verdt å se uansett om dere forstår spansk eller ikke. Originaltekst og engelsk oversettelse under.****************
Los Nadies

Sueñan las pulgas con comprarse un perro y sueñan los nadies con salir de pobres, que algún mágico día llueva de pronto la buena suerte, que llueva a cántaros la buena suerte; pero la buena suerte no llueve ayer, ni hoy, ni mañana, ni nunca, ni en lloviznita cae del cielo la buena suerte, por mucho que los nadies la llamen y aunque les pique la mano izquierda, o se levanten con el pié derecho, o empiecen el año cambiando de escoba.

Los nadies: los hijos de los nadies, los dueños de nada.

Los nadies: los ningunos, los ninguneados, corriendo la liebre, muriendo la vida, jodidos, rejodidos:
Que no son, aunque sean.
Que no hablan idiomas, sino dialectos.
Que no profesan religiones, sino supersticiones.
Que no hacen arte, sino artesanía.
Que no practican cultura, sino folklore.
Que no son seres humanos, sino recursos humanos.
Que no tienen cara, sino brazos.
Que no tienen nombre, sino número.
Que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local.
Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.The Nobodies

Fleas dream of buying a dog, and the nobodies dream of coming out of poverty, that one magic day good luck will suddenly come raining down, that good luck will rain down by the buckets, but good luck doesn’t rain yesterday, nor today, nor tomorrow, nor never, not even in sprinklings does good luck fall from heaven, no matter how much the nobodies scratch their left hand, or stand up with the right foot, or begin the year by changing brooms.

The nobodies, the sons of nobodies, the owners of nothing.
The nobodies, the no ones, the nobodied, chasing the hare, dying of life, screwed, rescrewed:
That are not, even though they are.
That speak not language, but dialects.
That profess not religions, but superstitions.
That make not art, but crafts.
That practice not culture, but folklore.
That are not human beings, but human resources.
That have no face, but arms.
That have no name, but a number.
That figure not in universal history, but in the red pages of the local press.
The nobodies, that are worth less than the bullet which slays them.
****************
Legg gjerne igjen en kommentar etter at du har lest innlegget. Spørsmål, kommentarer og forslag tas imot med takk! :)